QUY TRÌNH DỊCH VỤ

Bước 1 : Tiếp nhận thông tin

Bước 2: Khảo sát và báo giá

Bước 3 : Tiến Hành Công Việc

Bước 4: Kiểm tra – nghiệm thu công việc

Bước 5: Báo cáo – Lưu trữ thông tin

 

Bảo Dưỡng Hệ Thống Lạnh

TRUNG TÂM CHILLER

bảo dưỡng hệ thống lạnh chiller


Bảo Dưỡng/Vệ Sinh Máy Lạnh

Hệ Thống Điều Hoà Trung Tâm

bảo dưỡng hệ thống máy lạnh

Bảo Dưỡng/Vệ Sinh Máy Lạnh
Hệ Thống Điều Hoà Trung Tâm

Bảo Dưỡng/Vệ Sinh Máy Lạnh
Điều Hoà Âm Trần Nối Ống Gió

Bảo Dưỡng/Vệ Sinh Máy Lạnh
Điều Hoà Tủ Đứng Lớn - Nhỏ

bảo dưỡng máy lạnh

Bảo Dưỡng/Vệ Sinh Máy Lạnh
Điều Hoà Tủ Đứng Lớn - Nhỏ

Bảo Dưỡng/Vệ Sinh Máy Lạnh
Điều Hoà Âm Trần

Bảo Dưỡng/Vệ Sinh Máy Lạnh
Điều Hoà Âm Trần

bảo dưỡng máy lạnh

Bảo Dưỡng/Vệ Sinh Máy Lạnh
Điều Hoà Treo Tường

sửa máy lạnh

Bảo Dưỡng/Vệ Sinh Máy Lạnh
Điều Hoà Treo Tường

Call Now